Het is weeknummer 08

Altijd jezelf afvragen welke week het ookalweer is?

Nooit snel een agenda bij de hand?

Met deze website 'welke week' kan je gemakkelijk het weeknummer opzoeken!Conversie van datum naar weeknummer en andersom


Voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Weeknummer